Kruszywa – oferta

W ofercie posiadamy następujące kruszywa:

 1.  łamane:
  • mieszanki 0/31,5 i 0/63,
  • tłuczeń 31,5/50 i 31,5/63,
  • kliniec 4/31,5 ,
  • grysy i kamienie łamane 80/120 i 100/300
  • piaski łamane 0/2 i 0/4;
 2. naturalne:
  • żwir 2/8, 2/16, 8/16 i 16/32,
  • piaski 0/2 i 0/4,
  • piasek kopalniany
  • pospółka;
 3. naturalne 0/8 i 0/16 typu „HANSE GRANDE” do nawierzchni ścieżek pieszych i rowerowych.
 4. Inne – złóż zapytanie.

Oferowane przez nas materiały spełniają wymagania:

 • PN-EN 12620:2004 – Kruszywa do betonu;
 • PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleństosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;
 • PN-EN 13242:2004 – Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i w budownictwie drogowym;
 • PN-EN 13450:2004 – Kruszywa na podsypkę kolejową;
 • PN-EN 13383-1:2003 – Kamień do robót hydrotechnicznych.

Do każdej dostawy wystawiamy deklaracje zgodności.